09/09/2015

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი – ფაბლაბ ილიაუნის მენეჯერი; ორი სტარტაპის თანადამფუძნებელი; მუშაობდ საქველმოქმედო ფონდშიWehelp. სწავლობდ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათაფაკულტეტზე.